<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=246923367957190&ev=PageView&noscript=1" /> Dizel dwigateli ätiýaçlyk şaýlaryny öndüriji
Fuzhou Ruida Machinery Co., Ltd.
BIZ bilen habarlaşyň

ÖNÜMLER Kategoriýalary

BIZ hakda

Müşderilerimize zerur zatlary takyk bermegi maksat edinýäris, hatda ýoldan çykmagy aňladýarys.Önümlerimiziň görnüşi, “Cat”, “Cummins”, “International” we “Detroit Dizel” ýaly belli önüm öndürijiler tarapyndan öndürilen islendik hereketlendiriji modelini diýen ýaly öz içine alýar, size näme gerek bolsa-da, nirede bolsa-da, size zerur zatlary berjekdigimize ynanyp bilersiňiz.

Kompaniýamyz önümleriň hilini üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik barlagyny girizdi.Çig mal saýlamakdan başlap, önümçilik prosesine gözegçilik etmeklige çenli her bir baglanyşyk hünärmen önümçilik işgärleri tarapyndan berk gözegçilikde saklanýar.Önüm, şeýle hem önümiň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin basyş synagy, temperatura synagy, pürküji synagy we akym synagy we ş.m. ýaly birnäçe berk barlaglardan we synaglardan geçer.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa öz pelsepesini hil barlagyna goşýar we hilini yzygiderli ýokarlandyrmaga we ýokarlandyrmaga borçlanýar…

KOREBIR GÖR. .N

ÖNÜM KESELI

 • Dizel injektor
 • Burun
 • Dolandyryş klapan
 • Orifice plastinka
 • Uelangyç sanjym nasosy
Çäklendiriji basyş ýeňilleşdiriji klapan 1110010028 1 110 010 028 Pressokary basyş çäklendiriji klapan ätiýaçlyk bölegi

Çäklendiriji basyş ýeňilleşdiriji klapan 1110010028 1 110 010 028 Pressokary basyş çäklendiriji klapan ätiýaçlyk bölegi

5okary hilli täze dizel injektor 295900-0280 295900-0210 Denso hereketlendirijiniň ätiýaçlyk şaýlary üçin umumy demirýol injektory

5okary hilli täze dizel injektor 295900-0280 295900-0210 Denso hereketlendirijiniň ätiýaçlyk şaýlary üçin umumy demirýol injektory

CUMMINS ätiýaçlyk bölegi üçin ýokary hilli dizel injektory NT855 3054218 dizel ýangyç injektory

CUMMINS ätiýaçlyk bölegi üçin ýokary hilli dizel injektory NT855 3054218 dizel ýangyç injektory

Denso motor ätiýaçlyk şaýlary üçin ýokary hilli täze dizel injektor 23670-09360 236700L010 23670-0L010 umumy demirýol injektory

Denso motor ätiýaçlyk şaýlary üçin ýokary hilli täze dizel injektor 23670-09360 236700L010 23670-0L010 umumy demirýol injektory

Qualityokary hilli täze dizel injektory 5367913 G3S127 Dizel hereketlendirijisiniň ätiýaçlyk şaýlary üçin umumy demirýol injektory

Qualityokary hilli täze dizel injektory 5367913 G3S127 Dizel hereketlendirijisiniň ätiýaçlyk şaýlary üçin umumy demirýol injektory

Qualityokary hilli täze dizel injektor 0445120054 0 445 120 054 Bosch injektor IVECO hereketlendirijiniň ätiýaçlyk şaýlary üçin umumy demir injektor

Qualityokary hilli täze dizel injektor 0445120054 0 445 120 054 Bosch injektor IVECO hereketlendirijiniň ätiýaçlyk şaýlary üçin umumy demir injektor

Awtoulag ýangyçlary umumy ýangyç injektory üçin dizel nasos sanjymy 0414799005 0 414 799 005

Awtoulag ýangyçlary umumy ýangyç injektory üçin dizel nasos sanjymy 0414799005 0 414 799 005

Caseokary hilli täze dizel injektory 20671 Kase dwigateli ätiýaçlyk şaýlary üçin galam ýangyç injektory

Caseokary hilli täze dizel injektory 20671 Kase dwigateli ätiýaçlyk şaýlary üçin galam ýangyç injektory

Qualityokary hilli täze dizel injektory 23670-39025 23670-39026 23670-30020 095000-0750 Denso ätiýaçlyk şaýlary üçin ýangyç injektory

Qualityokary hilli täze dizel injektory 23670-39025 23670-39026 23670-30020 095000-0750 Denso ätiýaçlyk şaýlary üçin ýangyç injektory

Qualityokary hilli täze dizel injektory 28232251 R28232251 EJBR05102D EJBR03101D EJBR05101D Delfi ätiýaçlyk şaýlary üçin umumy demir injektor

Qualityokary hilli täze dizel injektory 28232251 R28232251 EJBR05102D EJBR03101D EJBR05101D Delfi ätiýaçlyk şaýlary üçin umumy demir injektor

Bosch ätiýaçlyk bölegi üçin ýokary hilli dizel injektory 0 445 120 020 0445120020 dizel ýangyç injektory

Bosch ätiýaçlyk bölegi üçin ýokary hilli dizel injektory 0 445 120 020 0445120020 dizel ýangyç injektory

QUMMINS dizel dwigateli ätiýaçlyk şaýy üçin ýokary hilli dizel injektory 0 445 120 236 0445120236 dizel ýangyç injektory

QUMMINS dizel dwigateli ätiýaçlyk şaýy üçin ýokary hilli dizel injektory 0 445 120 236 0445120236 dizel ýangyç injektory

Qualityokary hilli dizel injektor burun spreý DLLA141SM373 S görnüşli dizel ýangyç burun

Qualityokary hilli dizel injektor burun spreý DLLA141SM373 S görnüşli dizel ýangyç burun

Preokary takyklyk täze dizel injektor burun 0 433 171 968 0443171968 DLLA 146P1581 Dizel bölekleri üçin umumy demirýol injektor burun

Preokary takyklyk täze dizel injektor burun 0 433 171 968 0443171968 DLLA 146P1581 Dizel bölekleri üçin umumy demirýol injektor burun

Dizel sanjym burun DLLA156SM138A 105025-1380 sanjym ulgamynyň injektor bölekleri üçin

Dizel sanjym burun DLLA156SM138A 105025-1380 sanjym ulgamynyň injektor bölekleri üçin

Qualityokary hilli dizel injektor burun DLLA155SM067 105025-0670 uelangyç burun ätiýaçlyk bölegi

Qualityokary hilli dizel injektor burun DLLA155SM067 105025-0670 uelangyç burun ätiýaçlyk bölegi

Qualityokary hilli dizel injektory burun DLLA155SM066 105025-0660 uelangyç burun ätiýaçlyk bölegi

Qualityokary hilli dizel injektory burun DLLA155SM066 105025-0660 uelangyç burun ätiýaçlyk bölegi

Qualityokary hilli sanjym burun DN0SD193 0 434 250 063 uelangyç burun spreý burun SD193

Qualityokary hilli sanjym burun DN0SD193 0 434 250 063 uelangyç burun spreý burun SD193

Dizel ýangyç sanjym bölekleri üçin ýokary hilli dizel injektor burun DLLA155P202

Dizel ýangyç sanjym bölekleri üçin ýokary hilli dizel injektor burun DLLA155P202

“Denso” umumy demir burun dizel dwigateli ätiýaçlyk şaýlary üçin ýokary hilli DLLA145P864

“Denso” umumy demir burun dizel dwigateli ätiýaçlyk şaýlary üçin ýokary hilli DLLA145P864

Awtoulag bölekleri Dizel dwigateli ýangyç injektor burun 093400-7680 Awtoulag ýangyjy umumy demir burun injektor bölekleri üçin

Awtoulag bölekleri Dizel dwigateli ýangyç injektor burun 093400-7680 Awtoulag ýangyjy umumy demir burun injektor bölekleri üçin

Bosch 0 433 171 741 0433171741 injektor burunlary üçin dizel injektor burun DLLA150P1164

Bosch 0 433 171 741 0433171741 injektor burunlary üçin dizel injektor burun DLLA150P1164

Qualityokary hilli täze dizel injektor burun DLLA150P59 0433171059 0 433 171 059 Injektor ätiýaçlyk şaýlary üçin umumy demirýol injektor burun

Qualityokary hilli täze dizel injektor burun DLLA150P59 0433171059 0 433 171 059 Injektor ätiýaçlyk şaýlary üçin umumy demirýol injektor burun

Dizel injektor ätiýaçlyk şaýlary üçin ýokary hilli täze dizel injektor burun L381PBD umumy demir injektor burun

Dizel injektor ätiýaçlyk şaýlary üçin ýokary hilli täze dizel injektor burun L381PBD umumy demir injektor burun

Täze özboluşly basyş sazlaýjy sorujy dolandyryş klapan 294200-0380 294200 0380 Awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin sorujy dolandyryş klapan

Täze özboluşly basyş sazlaýjy sorujy dolandyryş klapan 294200-0380 294200 0380 Awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin sorujy dolandyryş klapan

Sorujy dolandyryş klapan SCV 294200-0360 2942000360 uelangyç basyşyny sorujy dolandyryş klapan ätiýaçlyk bölegi

Sorujy dolandyryş klapan SCV 294200-0360 2942000360 uelangyç basyşyny sorujy dolandyryş klapan ätiýaçlyk bölegi

Sorujy dolandyryş klapan SCV 294200-2760 MITSUBISHI L200 / ISUZU ätiýaçlyk bölegi üçin SCV klapan

Sorujy dolandyryş klapan SCV 294200-2760 MITSUBISHI L200 / ISUZU ätiýaçlyk bölegi üçin SCV klapan

Uelangyç basyşy nasos sorujy dolandyryş klapan 294200-0300 SCV klapan ýangyç nasosy

Uelangyç basyşy nasos sorujy dolandyryş klapan 294200-0300 SCV klapan ýangyç nasosy

Adaty demirýol injektor dolandyryş klapan 28239295 9308-622B injektor dolandyryş klapan ätiýaçlyk bölegi

Adaty demirýol injektor dolandyryş klapan 28239295 9308-622B injektor dolandyryş klapan ätiýaçlyk bölegi

Adaty demir ýol gözegçilik klapan 28297167 uelangyç injektor klapan dizel injektor dolandyryş klapan

Adaty demir ýol gözegçilik klapan 28297167 uelangyç injektor klapan dizel injektor dolandyryş klapan

Piezoelektrik klapan Hakyky umumy demir ýangyç injektorlary, Piezo sanjymy üçin dolandyryş klapan F00GX17004

Piezoelektrik klapan Hakyky umumy demir ýangyç injektorlary, Piezo sanjymy üçin dolandyryş klapan F00GX17004

“Toyota” bölekleri üçin ýangyç basyşyny sazlaýjy SCV klapan 04226-26010 0422626010

“Toyota” bölekleri üçin ýangyç basyşyny sazlaýjy SCV klapan 04226-26010 0422626010

Awtoulag bölekleri dizel injektor dolandyryş klapan 621c umumy demir ýol gözegçilik klapany üçin

Awtoulag bölekleri dizel injektor dolandyryş klapan 621c umumy demir ýol gözegçilik klapany üçin

Qualityokary hilli täze ýangyç basyşyny ýeňilleşdiriji klapan 095420-0670 0954200670 Awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin basyş çäklendiriji klapan

Qualityokary hilli täze ýangyç basyşyny ýeňilleşdiriji klapan 095420-0670 0954200670 Awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin basyş çäklendiriji klapan

Preangyç injektor dizel ätiýaçlyk şaýlary üçin ýokary takyklyk täze dizel ýangyç injektor dolandyryş klapan F00VC01200 klapan ýygnagy

Preangyç injektor dizel ätiýaçlyk şaýlary üçin ýokary takyklyk täze dizel ýangyç injektor dolandyryş klapan F00VC01200 klapan ýygnagy

Isuzu 0445110293/345/629 üçin umumy demirýol injektor klapan toplumy F00VC01359 Dolandyryş klapan ýygnagy

Isuzu 0445110293/345/629 üçin umumy demirýol injektor klapan toplumy F00VC01359 Dolandyryş klapan ýygnagy

Qualityokary hilli täze ýangyç sanjym nasos bölekleri Orifice plastinka 2 # Denso injektor awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin klapan plastinka

Qualityokary hilli täze ýangyç sanjym nasos bölekleri Orifice plastinka 2 # Denso injektor awtoulag ätiýaçlyk şaýlary üçin klapan plastinka

Denso Piezo 1gd 2gd ätiýaçlyk bölegi üçin ýokary hilli umumy demirýol pürs klapan 295040-9440 sanjym dolandyryş klapan

Denso Piezo 1gd 2gd ätiýaçlyk bölegi üçin ýokary hilli umumy demirýol pürs klapan 295040-9440 sanjym dolandyryş klapan

Qualityokary hilli täze umumy demirýol klapan plastinka 10 # Denso injektor ätiýaçlyk şaýlary üçin orifis plastinka klapan

Qualityokary hilli täze umumy demirýol klapan plastinka 10 # Denso injektor ätiýaçlyk şaýlary üçin orifis plastinka klapan

Qualityokary hilli täze umumy demirýol klapan plastinka 501 # 07 # 06G # Denso injektor ätiýaçlyk şaýlary üçin orifis plastinka klapan

Qualityokary hilli täze umumy demirýol klapan plastinka 501 # 07 # 06G # Denso injektor ätiýaçlyk şaýlary üçin orifis plastinka klapan

Denso injektor üçin 095000-5125 095000-5214 kiçi dwigatel bölekleri üçin “Orifice” klapan plastinka 10 #

Denso injektor üçin 095000-5125 095000-5214 kiçi dwigatel bölekleri üçin “Orifice” klapan plastinka 10 #

095000-1440 095000-6510 095000-6511 injektor üçin ýangyç injektor Orifice klapan plastinka 7 #

095000-1440 095000-6510 095000-6511 injektor üçin ýangyç injektor Orifice klapan plastinka 7 #

Denso dizel injektory üçin 095000-5650 095000-5655 095000-6521 üçin Orifice klapan plastinka 12 #

Denso dizel injektory üçin 095000-5650 095000-5655 095000-6521 üçin Orifice klapan plastinka 12 #

095000-7500 1465A279 ýangyç injektory üçin 28-nji orif klapan plastinka

095000-7500 1465A279 ýangyç injektory üçin 28-nji orif klapan plastinka

095000-5459 Dwigateliň ätiýaçlyk şaýlary üçin ýangyç injektor orifis klapan plastinka 34 #

095000-5459 Dwigateliň ätiýaçlyk şaýlary üçin ýangyç injektor orifis klapan plastinka 34 #

Injektor 095000-5030 095000-5053 095000-5220 ätiýaçlyk şaýlary üçin “Orifice” klapan plastinka 8 #

Injektor 095000-5030 095000-5053 095000-5220 ätiýaçlyk şaýlary üçin “Orifice” klapan plastinka 8 #

Denso injektor 23670-0E010 23670-0E020 üçin “Orifice Valve Plate” 295040-9440

Denso injektor 23670-0E010 23670-0E020 üçin “Orifice Valve Plate” 295040-9440

23670-30400 095000-1440 injektor üçin ýangyç injektor orifis klapan plastinka 507 #

23670-30400 095000-1440 injektor üçin ýangyç injektor orifis klapan plastinka 507 #

4945791 Dizel ýangyç nasosy Dwigatel bölekleri üçin umumy demir ýol ýokary basyşly ýangyç nasosy

4945791 Dizel ýangyç nasosy Dwigatel bölekleri üçin umumy demir ýol ýokary basyşly ýangyç nasosy

Dizel ýangyç nasosy P25 FAH 280 Dwigatel nasosy üçin umumy demir ýol ýokary hilli

Dizel ýangyç nasosy P25 FAH 280 Dwigatel nasosy üçin umumy demir ýol ýokary hilli

Dwigateli model ýük awtoulag bölekleri üçin ýokary hilli HP3 ýokary basyş nasosy 294000-2690

Dwigateli model ýük awtoulag bölekleri üçin ýokary hilli HP3 ýokary basyş nasosy 294000-2690

403A 104A-44TG2 1006TAG1A hereketlendirijisi üçin ýokary basyşly ýangyç sanjym nasosy 131017951

403A 104A-44TG2 1006TAG1A hereketlendirijisi üçin ýokary basyşly ýangyç sanjym nasosy 131017951

3975375 uelangyç sanjym nasosy, Cummins QSL9 hereketlendiriji böleklerine laýyk gelýär

3975375 uelangyç sanjym nasosy, Cummins QSL9 hereketlendiriji böleklerine laýyk gelýär

Dizel ýük awtoulag ätiýaçlyk şaýlary ýangyç sanjym nasosy C3973228

Dizel ýük awtoulag ätiýaçlyk şaýlary ýangyç sanjym nasosy C3973228

40okary basyşly umumy demir dizel ýangyç injektor nasosy dizel sanjym nasosy 294050-0760

40okary basyşly umumy demir dizel ýangyç injektor nasosy dizel sanjym nasosy 294050-0760

Cat C6.4 Motor 320D ekskawator bölekleri üçin ýangyç sanjym nasosy 320-2512 3202512

Cat C6.4 Motor 320D ekskawator bölekleri üçin ýangyç sanjym nasosy 320-2512 3202512

294000-2350 Dizel ýangyç sanjym nasosy 294000-2350 Mitsubishi 4D56 1460A097 üçin

294000-2350 Dizel ýangyç sanjym nasosy 294000-2350 Mitsubishi 4D56 1460A097 üçin

Hino J05E 22100-E0582 üçin umumy demir ýangyç nasosy 294000-2690

Hino J05E 22100-E0582 üçin umumy demir ýangyç nasosy 294000-2690

Dizel sanjym nasosy 294000-2700 HP0 hereketlendiriji nasosy üçin umumy demir ýol ýokary hilli nasos 294000-2700

Dizel sanjym nasosy 294000-2700 HP0 hereketlendiriji nasosy üçin umumy demir ýol ýokary hilli nasos 294000-2700

Qualityokary hilli dizel ýangyç sanjym nasosy 09342-4025 ýangyç nasosy

Qualityokary hilli dizel ýangyç sanjym nasosy 09342-4025 ýangyç nasosy

ÜPJÜNÇILIKLERI

Tianjin Hexin New Material Science and Technology Development Co., Ltd., takmynan 21 ýyl dizel ýangyjy injektorynyň dizaýny we önümçiligi bilen meşgullanýan Gonkong GuGu Industrial Co., Ltd.

 • Üpjünçilik goldawy

  21 ýyllyk önümçilik tejribesi

 • Hil howpsuzlygy

  Bularyň hemmesi Germaniýadan getirilen iň täze maşynlar tarapyndan öndürilýär we 100%.

 • Täsin dizaýn düşünjesi

  Bütin dünýädäki müşderilere hyzmat etmek üçin ýokary hilli OEM önümlerini hödürläň.

HYZMAT HYZMATY

 • https://api.whatsapp.com/send?phone=8617359166820

  Jessie

 • Kleýr

 • https://api.whatsapp.com/send?phone=8617338873582

  James Li

 • https://api.whatsapp.com/send?phone=8618120860057

  Jessika Lin

KERTIFIKATY GÖRNÜŞ

H018ea664b60a45a89fda108b2b99b39dg
H029747416d7940b09e90e0d35ef11ee5P
Ha75ea80d9e5b43f88301af883adbbd5aA
Hd26e3c1380dd4edc93644b8e1c3c11ben

ÖNÜMLER

 • dic_28
 • dic_30
 • dic_31

Tianjin Hexin Täze material ylym we tehnologiýa ösüş ş.

Duş-Juma AM08: 00-PM18: 00

-6 16-6, Hytaýyň Týanjing, Wangwenzhuang şäherçesi, Şengda şahamçasy ýoly